Withe Security lägger grunden för framtiden

Redan från första stund har drömmen funnits att skapa något nytt. Många år har gått, och ända sedan yrkeslivets första dag, så har den röda linjen ganska snart visa sig vara säkerhet. Utbildningar, arbeten och vidare kunskap inom ämnet har lett till att Withe skapades. Inom något år kommer verksamheten att starta igång, och du är mer än välkommen att följa verksamhetens uppbyggande, uppstart och fortsättning.

Hemsidan, har fått sin grund, och företaget likaså. Du kan ta del av historien om Withe och dess bakgrund på ”Om Withe” uppe i huvudmenyn.

//Wilhelmina Rudin – Grundare till Withe Security