OP-Säk = Withe Security

Innan namnet Withe föddes, så fanns det tanken på ett par andra namn för företaget. OpSäk var ett av alternativen. Men tyvärr var namnet för likt ett annat redan existerande, nämligen Opsec. Efter någon dags grubblande, så fastnade jag för Withe, och registrerade det.

Vad är Withe för sida och företag, eller vad är det tänkt att det ska bli? I grund och botten bygger informationen på en idé om hur säkerhet och trygghet borde vara. Hur företag som arbetar inom säkerhet bör vara och bete sig. Inte bara som företag i grund och botten, utan även mot alla kollegor, sig själva, kunder och samhället i stort. Withe har anor tillbaka till mitten av 2001 då grunden till verksamhetens bottenplatta började läggas. Kunskapsbanken och erfarenheten inom trygghet och säkerhet, samt iakttagandet över hur branschen ser ut, hur både kundvård och personalvård ser ut hos företag. Redan innan 2001 började kommunikation, kundvård och personalvård bli starka grundplåtar inför en framtida verksamhet.

Mestadels, inom bevakning, har yrken som stationär väktare, och numera även som ronderande väktare, varit de huvudsakliga yrkena, men även ett antal år inom det fackliga, med uppdrag som skyddsombud och uppdrag i avdelningsnivå, klubbstyrelse och inom representantskapet.

Utbildningen som civil skyddsvakt har även lagts till i listan under tidigt 2022. Samt att kunskaperna till Säkerhets- och Trygghetskoordination nu byggs på. Denna ligger på 2 år, och Withe beräknas börja komma igång med verksamheten under 2023. Detta kommer medföra en kunskapsbank inom projekt, ledarskap, företagsledning, krishantering, eventbevakning och mycket mer. Grunden till denna kunskapstillförsel innebär mycket inom nationell och internationell säkerhet och säkerhetsanalys.

Under denna resa har jag sett och hört så mycket som inte har inom bevakning och säkerhet att göra. Det optimala i ett bevakningsföretag vore ju att alla trivs, allt fungerar och alla har sina uppgifter som är satta för att företaget ska fungera optimalt. vi arbetar för vårt företag, är företagets reklampelare utåt. Alla rykten om ett företag finns redan i omlopp, och det sitter både i uniform och logotyp. Vi får tillgång till så mycket i våra tjänster. Därför har vi ett enormt ansvar kring det vi arbetar med och för – vårt företag, våra kunder, och våra nära och kära.

Withe startades efter en tanke och är ännu i sin första omloppsbana för uppstart. Withe byggs upp som en konsultverksamhet med kunskap och utveckling, för den optimala säkerheten och tryggheten.

Jag som har startat sidan, heter Wilhelmina Rudin, och brinner för säkerhet, trygghet och arbetsmiljö. Jag har i många år ifrågasatt hur många verksamheter driver frågan kring den sanna säkerheten. Jag har många gånger undrat vad säkerhet och trygghet verkligen betyder för samhället och våra kunder som köper in våra tjänster. Vad är det som egentligen efterfrågas, vad krävs av branschen och framförallt, hur ser samhället på oss som arbetar i uniformerna för att skapa den trygghet de efterfrågar?

Sidan ska bygga på information, kunskap och vägledning i branschen. Jag har länge haft drömmen om att vara med och skapa något, utbilda och leda, visa den rätta vägen inom säkerhet och trygghet. Målet är att bidra till ett tryggare samhälle, och hur gör man det lättare, om inte via kunskap och förståelse. Withe bygger i grunden på en konsultverksamhet kring säkerhets- och trygghetsfrågan, inte för att genomföra bevakning, utan för att verka som konsult för utveckling inom säkerhet och trygghet.