Arbetsmiljösäkerhet

Vad är arbetsmiljö? Svaret man får tillbaka, är ”allt”. Allt från redskap, arbetstid, miljö, kläder, arbetsuppgifter osv. Allt du gör, använder, var du är, säger, hör, känner lukten av, ser, hör osv. Allt är arbetsmiljö.

Och redan i första kapitlet och första paragrafen, så står det klart och tydligt dess syfte:

Arbetsmiljölagen 1 kap 1 §.

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579)

Alla arbetsplatser i landet måste följa svensk lag, och Arbetsmiljölagen är inget undantag. Arbetsmiljölagen är en ramlag som visar på grundläggande regler, pekar på ansvar och befogenhet. Och för att skapa en bra och säker arbetsmiljö, är det viktigt att lagar, paragrafer, föreskrifter och styrdokument följs.

Man pratar även om samverkan inom arbetsmiljö. Att samverka för en bättre arbetsmiljö sker ofta tillsammans med skyddsombud.