Vad är Säkerhet

Säkerhet i sig är ett omfattande ämne. För att bättre få en överblick, så delar vi in huvudämnet i olika undergrupper: