Om Withe

Drömmen om ett eget företag har funnits sedan många år. Och under åren 1998-2001 sattes spåren inom Wilhelmina kring känslan om andras säkerhet. De första stegen in i branschen, och den grund som skulle till att bli startskottet, föll sig så väl året 2001. Närmare bestämt under början av april. En anställning hos säkerhetsföretaget Securitas skulle ge en sån mersmak till yrket. Från den tidpunkten skulle kunskaperna bara byggas på. Det skulle visa sig att Wilhelmina hade mer att ge, och på flera olika platser, fler företag och organisationer, istället för att ge sig av.

 • 2001.04 – Wilhelmina tar anställning hos Securitas.
 • 2001.04 – Utbildning VU1(Väktarutbildning del 1).
 • 2001.09 – Utbildning VU2(Väktarutbildning del 2).
 • 2005 – Utbildning Fortbildning Väktare.
 • 2008.04 – Utbildning – PAM1(Praktisk Arbetsmiljö del 1).
 • 2008.05 – Utbildning – PAM2(Praktisk Arbetsmiljö del 2).
 • 2008.11 – Utbildning – Fortbildning Väktare.
 • 2011.07 – Wilhelmina tar anställning hos SveSkydd Bevakning.
 • 2012.09 – Wilhelmina tar anställning hos SVS Bevakning.
 • 2013-2014 – Utbildning IT-forensisk teknik.
 • 2015.10 – Wilhelmina tar anställning som arbetsledare hos PEMA
 • 2016.06 – Utbildning – VU1(Väktarutbildning del 1).
 • 2016.07 – Wilhelmina tar anställning hos CSG Stockholm.
 • 2016.10 – Utbildning – VU2(Väktarutbildning del 2).
 • 2017.11 – Utbildning – ViT – Vi i transport.
 • 2018.02 – Utbildning – PAM1(Praktisk Arbetsmiljö Del 1).
 • 2018.03 – Utbildning – PAM2(Praktisk Arbetsmiljö Del 2).
 • 2018.03 – Utbildning – FLiT – Fackligt Ledarskap i Transport.
 • 2018.10 – Utbildning – S.A.M.Värt för Bevakningspersonal.
 • 2020-2021 – Utbildning – Larmtekniker/Eltekniker.
 • 2021.09 – Wilhelmina tar anställning hos Avarn Security.
 • 2021.10 – Utbildning – Grundläggande Säkerhetsutbildning MSB.
 • 2022.03 – Utbildning – Civil Skyddsvakt.
 • 2022.06 – Utbildning – Grundläggande Säkerhetsskyddsutbildning.
 • 2022.07 – Utbildning – Grundkurs i Trygghet och Säkerhet.
 • 2022.07 – Utbildning – Fortsättningskurs i Trygghet och Säkerhet.
 • 2022.08 – Utbildning – Säkerhets- och Trygghetskoordnination.
 • 2022.08 – Utbildning – Delkurs – Branschkunskap, säkerhet, nationell och internationell.
 • 2022.09 – Utbildning – Fortbildning Väktare.
 • 2022.09 – Utbildning – Delkurs – Risk-, Kris och Kontinuitetshantering.
 • 2022.10 – Utbildning – Chefsutbildning.
 • 2022.11 – Utbildning – Civil Skyddsvakt.
 • 2022.11 – Utbildning – Delkurs – Projektledning.
 • 2022.12 – Utbildning – Delkurs – Brottsprevention och Trygghetsarbete.
 • 2022.12 – Utbildning – Grundinformationsutbildning, Försvar.
 • 2023.01 – Utbildning – Krisberedskap Grund.
 • 2023.02 – Utbildning – Larmtekniker/Eltekniker (fortsättning)
 • 2023.08 – Utbildning – Säkerhets- och Trygghetskoordnination (fortsättning).
 • 2023.12 – Utbildning – Föreståndarutbildning Bevakningsföretag.

Withe fortsätter att lägga grunden till en verksamhet som ska växa. Framtida syfte är att auktorisera företaget till att bedriva bevakningsuppdrag åt privatpersoner, organisationer, föreningar, företag och myndigheter.

Vi har för avsikt att bli ett riksauktoriserat företag, med den kompletta bevakningen, med väktare (stationärt och rond), ordningsvakter, butikskontrollanter (uniformerade och civila), skyddsvakter, receptionsbevakning, hundförare. Målet vi har är även att hantera larm, utveckling inom säkerhet, utbildning hos kund inom säkerhet, utföra riskhantering, utbilda inom krishantering och ha allt detta under kontinuerlig uppföljning. Målet är att ha en löpande kommunikation gentemot kund.