Namnändring och bolagsinriktning

Withe har ändrat bolagsinriktningen från enbart bokutgivning, till att även driva konsultverksamhet kring frågor som säkerhet och trygghet, (Ändring 12/7 2022).