Hjälp att se över brandsäkerheten

Idag har jag som repressentant för Withe Security tagit mig för att se över brandsäkerheten i en lokal hos ett av Västerås studieorganisationer. Detta då jag samtidigt var med och hjälpte en av mina egna studiekamrater i en ronderingsuppgift. I och med de brister jag hittade, så såg jag ingen annan anledning än att se vad mer jag kunde hitta. Detta ledde till att jag blev ombedd att, med en tom skiss över lokalerna uppdaterade utrymmena genom att markera ut aktuellt brandskydd, jämföra uppsatta utrymningsplaner och kika lite på eventuella åtgärder och återkomma.

Då detta är en av uppgifterna Withe Security står för och har för avsikt att hjälpa företag med, så föll det mig naturligt att hjälpa till med detta. Men vad var det jag gjorde?

Jag såg över brandskydd och utrymning:

  • Brandsläckare
  • Utrymningsplan
  • Sprinklersystem
  • Brandvarnare
  • Utrymningsvägar
  • Risker vid eventuell brand
  • Kontroll av krishanteringsplan/vid händelse av eventuell brand
  • Utrymningsvägars skyltar
  • Uppdateringar och kontrolldatum
  • etc etc

Det jag fann, var för mig en aning oroande. Och jag har varit i många byggnader under mina arbeten som väktare och med rollen som skyddsombud. En otroligt skrämmande tanke, är att så många verksamhetsansvariga, företagsägare, fastighetsägare, chefer osv ofta verkar sakna kunskapen kring sin egen och andras brandsäkerhet.

Lite kort kan jag informera att den ansvaret över den fasta installationen av skydd i byggnaden ligger på fastighetsägaren, medan den övergripande utrustningen för brandskydd i lokalerna ligger på verksamhetens bolagsägare.

Alltså: Installerade sprinklers, installerat brandlarm i byggnaden i sin helhet, utrymningsvägar, reservström för ledbelysning osv. ligger på fastighetsägaren och den som hyr ut lokalerna.

Brandsläckare, brandfiltar, egna brandvarnare, nödutgångar inifrån, så de inte blockeras. Samt att personalen känner till utrymningsplanen, vet var allt finns och att dokumentation är uppdaterat kring utrymningsledare, personallistor, schema osv. Listan kan göras lång.

I det här fallet saknades både sprinklersystem, brandvarnare brandsläckare felplacerade, missriktad nödutgång i form av entrédörrar, saknaden av hjärtstartare (markerad på utrymningsplan). Och massor utöver detta.

Upföljning kommer ske i detta ärende, och jag namnger inte vilken organisation det gäller eller var byggnaden finns. Jag ger bara en indikering i detta fall kring hur det kan se ut där ute. Och det är tyvärr mycket vanligare än man tror.

Vill man som företag eller organisation ha hjälp med att se över sitt skydd, så står Withe Security mer än gärna till hands. Just nu är företaget endast beläget i Västerås, och har för avsikt att ha Västmanland som arbetsområde inom kort. Hör av er för för mer information.

/Wilhelmina Rudin
info@withe.se