Framtiden framför oss

Frågan kommer emellanåt. Kommer vi ha ordningsvakter i företaget? Svaret är – ”Javisst, men kanske inte direkt i starten.” Vi kommer unnder höst/vinter 2023 starta med lite information kring risk- och krishantering, förebyggande och konsultverksamhet kring säkerhet och hjälpa företag och bostadsrättsföreningar att se över deras risker och säkerhet. I december 2023 kommer vi genomgå en föreståndarutbildning, som krävs för att kunna auktorisera oss för att bedriva bevakning. Därefter, om allt går som vi vill och förespråkar, så kommer nästa år, 2024, att bjuda på en stor mängd förändringar och förbättringar.

Just nu är företaget registrerat hos Skatteverket och Bolagsverket för konsultverksamhet och med avsikt att bedriva bevakning, och pusselbitarna läggs på plats för att skapa en stabil grund med alla papper, tillstånd, information och så fort dessa steg tas, så är vi på motorvägen fram.

Men vad finns det för erfarenheter och utbildning i företaget hittills?

 • Väktarutbildning är redan genomgången tvåfaldigt (2001 hos Väktarskolan och 2016 hos BYA), samt fortbildningsutbildingen för väktare (2005, 2009 och 2022, alla hos BYA), som är en repetitionsutbildning för att förnya yrkesbeviset för väktare.
 • Civil Skyddsvakt genom Försvarsutbildarna 2021.
 • Utbildning till Säkerhets- och Trygghetskoordinator via Företagsutbildarna, där Risk- Kris- och Kontiuitetshantering ingår, samt Evenemangssäkerhet, Projektledning och en hel del till.
 • Arbetsmiljö via BYA.
 • Skyddsombudsutbildning via Transportarbetareförbundet, även 8 års erfarenhet i rollen.
 • En del småkurser i beredskap och krisberedskap via MSB online.
 • Även Spårutbilding i tunnelbanesystem och trafikspår.
 • Utöver dessa, även chefsutbildning via Unionen.

Yrkesroller är hittills utförts:

 • Stationär väktare (butik, läkemedelstillverkning, spårområde, kontor osv.)
 • Ronderande väktare till fots (stadsmiljö, centrum (larm och tillsyn)
 • Ronderande väktare till fordon (område, utryckning, larm, förebyggande, störningsjour osv.)
 • Säkerhetscentral med övergripande larmansvar (brand- inbrotts- och drift-).
 • Räddningsoperatör.
 • Larmoperatör

Totalt år inom Säkerhet och Trygghet = 22 år

Men vad vill Withe Security med framtiden, och vad är målet? Vad är tanken med ännu ett företag inom bevakning och säkerhet? Tanken såddes någon gång under 2001 när jag, Wilhelmina Rudin, kände att jag ville göra mer för samhället och företagen. Jag har under alla år försökt avancera inom de företag jag jobbat åt, men aldrig fått möjligheten. Drömmen var att få vara med och påverka företagens utveckling, till att ha en mer personalnära säkerhet, bättre kundkontakt och en säkrare roll i samhället. Chansen kom aldrig framför mig. Dock hade jag möjlighet i mitt engagemang, att bli skyddsombud och engagera mig fackligt, påverka vår arbetsmiljö och driva frågor inom alla vår trygghet i kåren. Detta fortsatte jag med under åren i branschen.

Intreset höll sig starkt genom tiden, och rätt var det var, så har vi nu kommit till idag, 22 år efter min start. Jag har 5 företag bakom mig inom bevakning och säkerhet, och har under alla dessa år känt samma sak. Vill jag avancera oh komma upp mig, så finns det bara en väg – Att starta eget.

Målet med att få igång ett nytt bevaknings- och säkerhetsföretag, är att göra just det, att vara nya. Nytänk, ny kraft och energi. Syftet är att ha en närmare kontakt med kunderna, skapa en trygg och stabil grund för personalen, chefer och även kunderna. En bra samverkan med facklig organisation ligger även det på priolistan. Personalen ska inte behöva känna ett hot eller utanförskap i utvecklingen, eventuella brister eller att företaget inte kommer ta ansvar. Organisationen ska hållas så pass platt, att alla i organisationen ska känna sig delaktiga, lika mycket värda, helt oberoende av position. En väktare skaa inte känna sig mindre värd än en chef. Vi är alla ett eget kugghjul i maskineriet.

Kollektivavtak kommer tecknas, innan bevakningsdelen kommer igång. Personal uppmuntras att gå med i den fackliga organisationen, bilda en gemensam facklig klubb på företaget, organisera sig och samverka för att allt ska kunna fungera tillfredsställande från båda håll. Företagets uppgift i detta fall är att på bästa möjliga sätt se till, även i förebyggande syfte, att ha en så god arbetsmiljö gällande arbetskläder, utrustning, arbetssituation, personalpolitik, utrymmen osv. Vi vill att alla ska trivas, vilket är vårt mål. Trots en arbetsmiljöbakgrund, så kan vi alla missa något, därför är det viktigt att vi alla ser till att kommunikation och ärlighet ligger oss varmt om hjärtat, både från personal och ledning. Jag har själv som sagt en gedigen erfarenhet och bakgrund som väktare och facklig representant, samt ledamot på avdelningsnivå. Det ligger mig varmt om hjärtat att även kommande personal tycker och känner så.

Vad har vi siktet på i utvecklingen då? Och vilka typer av roller ska vi sikta mot?

 • Väktare stationär.
 • Väktare ronderande till fots.
 • Väktare ronderande till fordon.
 • Väktare med hund till fots.
 • Väktare med hund till fordon.
 • Väktare i butik/Butikskontrolant.
 • Ordningsvakt, patrull.
 • Ordningsvakt, operativ grupp.
 • Civil skyddsvakt.
 • Parkeringsbevakning.
 • Larmbevakning.
 • Utryckning med åtgärd.
 • Samt gedigna rapporter kring utfört arbete.

Utöver bevakning och säkerhet med personal, så kommer utbildning och utveckling hos företag och organisationer erbjudas inom förebyggande mot brott, risk-, kris- och kontinuitetshantering, samt beredskapsarbete och agerande vid eventuella hot och brott.

Withe Security har målet att vara den optimala samarbetspartnern gällande beredskap, bevakning, säkerhet och trygghet. Vi vill vara den aktören andra inte är. Vi vill vara den arbetsgivaren som man vill jobba hos, där man trivs, och även vara den vars rykte går före en gällande arbetsgivaren som bryr sig.

Hoppas ni har haft en fin sommar hittills, samt att hösten kommer ge det ni önskar.

På återhörande

Wilhelmina Rudin
Ägare och grundare
mail: info@withe.se