En Grundläggande Prioritet för Hälsa och Produktivitet

Arbetsmiljösäkerhet är en avgörande komponent i varje organisation, oavsett storlek eller bransch. Det handlar om att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för anställda och är inte bara en moralisk skyldighet utan även en strategisk investering för företag. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av arbetsmiljösäkerhet och hur den kan främja både READ MORE

Vikten av IT-säkerhet: Skyddande av Digitala Tillgångar i en Ansluten Värld

IT-säkerhet är en fundamental komponent i dagens digitaliserade värld, där företag och individer är starkt beroende av teknik. Denna artikel kommer att utforska vad IT-säkerhet innebär, dess viktiga aspekter och de åtgärder som måste vidtas för att skydda digitala tillgångar. Vad är IT-säkerhet? Informationsteknologi (IT)-säkerhet, eller cyber-säkerhet, syftar till att skydda digital information och data READ MORE

Samhällssäkerhet: Att Skydda och Förbereda för Framtiden”

Samhällssäkerhet är ett centralt koncept i dagens värld där samhällen står inför olika hot och utmaningar. Denna artikel kommer att utforska vad samhällssäkerhet innebär, dess viktiga aspekter och de åtgärder som tas för att skydda och förbereda samhällen. Vad är Samhällssäkerhet? Samhällssäkerhet är det omfattande konceptet som handlar om att identifiera och hantera hot och READ MORE

Hjälp att se över brandsäkerheten

Idag har jag som repressentant för Withe Security tagit mig för att se över brandsäkerheten i en lokal hos ett av Västerås studieorganisationer. Detta då jag samtidigt var med och hjälpte en av mina egna studiekamrater i en ronderingsuppgift. I och med de brister jag hittade, så såg jag ingen annan anledning än att se READ MORE

Framtiden framför oss

Frågan kommer emellanåt. Kommer vi ha ordningsvakter i företaget? Svaret är – ”Javisst, men kanske inte direkt i starten.” Vi kommer unnder höst/vinter 2023 starta med lite information kring risk- och krishantering, förebyggande och konsultverksamhet kring säkerhet och hjälpa företag och bostadsrättsföreningar att se över deras risker och säkerhet. I december 2023 kommer vi genomgå READ MORE

Pride Stockholm 2023

Nu för att visa stöd och kärlek, byter vi vår logotyps utseende tillfälligt. Syftet är att visa att vi värnar om vår demokrati och rätt att vara oss själva, älska de vi älskar och att vi äger rätten till våra egna kroppar och vår framtid. Det finns så många krafter som inte tycker som vi. READ MORE

Sluta aldrig att utvecklas

Något man kan göra, och bör göra, är att aldrig stanna upp, utan fortsätta att utveckla hjärnan och sinnet med mer kunskap. Målet för Withe Security, är att hjälpa till i samhället genom att bidra med kunskap, trygghet och säkerhet. Under helgen som var, tog tre kurser igenom hos MSB. Filosofin för Withe Security är, READ MORE

Oinbjudna gäster

Information har kommit in gällande oinbjudna gäster hemma hos folk. Det verkar vara vanligt att en del personer går runt och känner på dörrar för att ta sig in, stjäla egendom eller skada någon. Oavsett vad en oinbjuden person eller personer är ute efter, så faller ens trygghet i hemmet när man stöter på folk READ MORE

Vandalism mot Pride Västerås 2023 Vasaparken

I tider som dessa, under Prideveckorna, tider där vi lyser allas lika värde, glädje, kärlek och festlighet, så behövs omtanke mer än någonsin. Som nystartat säkerhetsföretag, och med anor och erfarenhet tillbaka till 2001 inom säkerhet och bevakning, så gör det ont inom oss när man gång på gång ser dessa övergrepp i samhället. Pride READ MORE

Withe Security skapar kontakt.

Idag fick jag ett samtal från ett larmbolag, som varit aktivt i 2 år, har ett rikstäckande larmsystem, och med säkerhetsföretaget Tempest som med sin radiofunktion finns med i grunden. Fram mot hösten eller eventuellt tidigare kommer ett avtal ses över för att helheten ska kunna komma igång. mvh Wilhelmina RudinWithe Security