Hjälp att se över brandsäkerheten

Idag har jag som repressentant för Withe Security tagit mig för att se över brandsäkerheten i en lokal hos ett av Västerås studieorganisationer. Detta då jag samtidigt var med och hjälpte en av mina egna studiekamrater i en ronderingsuppgift. I och med de brister jag hittade, så såg jag ingen annan anledning än att se READ MORE