OP-Säk = Withe Security

Innan namnet Withe föddes, så fanns det tanken på ett par andra namn för företaget. OpSäk var ett av alternativen. Men tyvärr var namnet för likt ett annat redan existerande, nämligen Opsec. Efter någon dags grubblande, så fastnade jag för Withe, och registrerade det. Vad är Withe för sida och företag, eller vad är det READ MORE

Withe Security lägger grunden för framtiden

Redan från första stund har drömmen funnits att skapa något nytt. Många år har gått, och ända sedan yrkeslivets första dag, så har den röda linjen ganska snart visa sig vara säkerhet. Utbildningar, arbeten och vidare kunskap inom ämnet har lett till att Withe skapades. Inom något år kommer verksamheten att starta igång, och du READ MORE